Giving hight five to little patient

Noví pacienti

Z kapacitných dôvodov prijímame už len novorodencov a deti z nášho obvodu. Za pochopenie ďakujeme.

Náš obvod: Bardejovská, Cintulová, Hlinická, Horná, Horská, Jurská, Kadnárova, Krasňanská, Malokrasňanská, Nám. Biely kríž, Nobelova, Nový Záhon, Odborárska, Ormisová, Pezinská, Podniková, Pri Bielom kríži, Račianska od č. 72 všetky párne okrem 78,190, Rustavelliho, Rýmska, Sadmelijská, Skalická cesta, Trojdomy, Úžiny, Vlašská, Vrbenského

Mailová komunikácia od 25.5.2022 12:00 hod. do 30.5.2022 – 7.30 hod. nie je možná.
Za porozumenie ďakujeme.