DOCTOR & PATIENT

Potvrdenia, ospravedlnenia
pre pacientov

Prihláška do MŠ, SŠ, VŠ, tábory, kurzy, krúžky, športová spôsobilosť, brigády) vystavujeme na základe preventívnych prehliadok počas ordinačných hodín, dieťa nemusí prísť na vyšetrenie. Ak požadujete potvrdenie na vodičský preukaz a potravinársky poukaz – dieťa musí prísť na vyšetrenie

Za potvrdenia je účtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka zverejneného na našej webovej stránke.

Ospravedlnenia neprítomnosti v škole a predškolskej výchovy v MŠ sa riadi platnou vyhláškou Ministerstva školstva.

Deťom v predškolskej výchove ospravedlňuje neprítomnosť do 7 pracovných dní rodič, školákom a stredoškolákom rodič do 5 pracovných dní. Malým škôlkarom ospravedlňuje neprítomnosť vždy len rodič.

Mailová komunikácia od 25.5.2022 12:00 hod. do 30.5.2022 – 7.30 hod. nie je možná.
Za porozumenie ďakujeme.