Doctor with stethoscope

Preventívne prehliadky

Na preventívne prehliadky budeme Vaše dieťa pozývať, môžete sa však prihlásiť aj sami, od 3 rokov je nárok na preventívnu prehliadku 1x za 2roky. Dospelých od 18 rokov nemáme povinnosť pozývat na prehliadku, ale vo vlastnom záujme sa, prosím, objednajte! Nárok na preventívnu prehliadku máte každé 2 roky do dovŕšenia 28.roku 

Mailová komunikácia od 25.5.2022 12:00 hod. do 30.5.2022 – 7.30 hod. nie je možná.
Za porozumenie ďakujeme.