Close up of patient and doctor in doctor's office

Vyradenie z evidencie

Ak prestupujete k inému lekárovi, pošlite nám mailom na sestru alebo poštou výmenný lístok, na ktorom je uvedené meno a adresa nového ošetrujúceho lekára. Zdravotná dokumentácia mu bude zaslaná poštou ku koncu príslušného mesiaca.

Mailová komunikácia od 25.5.2022 12:00 hod. do 30.5.2022 – 7.30 hod. nie je možná.
Za porozumenie ďakujeme.